24147

333+ Kumpulan Kata Kata Bijak Bahasa Sunda [Halus, Kasar, Motivasi, Cinta]

Sampurasun, Kumaha kabarna orang sunda? Pastinya kamu orang sunda, makanya mencari artikel tentang kata kata bijak bahasa sunda. Jadi saya tidak akan menjelaskan arti dari kalimat pembuka tadi, karena saya yakin anda sudah paham dengan arti kata itu. Baik jika kita membahas “SUNDA” sangat luas cakupannya, apalagi tentang bahasa.

Bahasa sunda sudah dikenal dan digunakan sejak zaman kerajaaan sunda dulu. Perkembangan budaya dan bahasa sunda melaju pesat sejak dipimpinnya kerajaan sunda oleh Prabu SIliwangi kala itu. Mulai terjadi percepatan perkembangan budaya sunda cukup pesat hingga saat ini.

Dalam memahami bahasa, tentunya kita harus mengetahui sedikit banyak tentang bahasa itu sendiri. Hukum ini berlaku untuk semua jenis bahasa tidak terkeculali bahasa sunda.

Namun pada tulisan kali ini saya tidak akan membahas panjang tentang akar rumput bahasa sunda, yang akan saya bahas lebih kepada kata-kata atau pribahasa sunda, yang sudah mulai banyak tidak diketahui oleh generasi muda sekarang.

Kumpulan Kata Kata Bijak Bahasa Sunda [Halus, Kasar, Motivasi, Cinta]

Jadi kalau kamu lagi nyari kata kata untuk update status, atau untuk memotivasi diri sorangan adalah hal tepat jika masuk dan menyelasaikan artikel ini. Jadi jangan sampe tidak beres membacanya yah, nanti kaduhung.

Dalam beberapa kalimat diatas saya menggunakan bahasa sunda yang masih bisa dipakai, atau digabungkan kedalam bahasa indonesia, yang artinya kamu bisa googlling yah. Nah biar tidak kepanjangan bahas ini itu, berikut kata kata yang mungkin bisa meningkatkan motivasi kamu, hiburan dan hal bermanfaat bagi kamu.

Kumpulan Kata Kata Bijak Bahasa Sunda

Kata Kata Bijak Bahasa Sunda

“Ulah ngeluh keur ripuh, ulah nagaraja keur bagja, ripuh ujian, bagja titipan”

********

“Najan ukur sabeuyeureun, mugia tiasa ngahibur, batur nu ti lembur”

********

“Di tuntun ku santun, dipiara ku rasa, dilatih ku peurih, diasuh ku lungguh, di asah ku kanyaah, di sipuh ku karipuh”

********

“Hirup kudu peurih, meh boga peurah, akhirna jadi matih”

********

“Kudu silih asih, silih asuh, silih pikanyaah”

********

“Hirup mah satuntung can bisa manfaat jang batur, minimal tong ngarugikeun”

********

“Tong tungkul teuing teuing ka akherat, tong tanggah teuing ka alam dunya”

********

“Di didik ku atik, di ajar ku basa, prung jang sing berhasil, bagjakeun kolot di bumi”

********

“Guera menta hampura kanu jadi bapak, geura menta ampun kanu jadi indung”

********

“Ulah agul ku rupa, ulah sombong ku harta, ulah sombong ku pangabisa”

********

“Salila anjeun yakin, moal aya anu mustahil. Kudu percanten diri”

********

“Di iket lain dukun, di iket lain jawara, di iket lain jawara, tapi nyaah ngamumule kana seni budaya sunda”

********

“Lain laut mun teu ombakan, lain gunung mun teu nanjak, lain hirup mun teu aya masalah jeung cobaan”

********

“Bilih aya luhur saur, bahe caker, tutur nu teu kaukur, laku lampah nu teu mereunah hampura”

********

“Sabar teh lain di tampiling tapi cicing, ditajong lain morongkol, di gebug murungkut, tapi sabar dina masalah hirup”

 

Kata Kata Bijak Bahasa Sunda Halus

Kabagjaan teh sanes ku seerna harta, kabajaan teh ayana dina hate nu teu weleh ngucap sukur

 

∼Salila anjeun yakin, moal aya nu mustahil, kudu percanten kana diri anjeun, langkung hebat tu anu anjeun pikirkeun

 

∼Kamajuan dunya kudu dibarengan ku motekar akal jeung lengkah nu basajan

 

∼Lengkah merenah kahirupan sangkanbarokah

 

∼Ulang hariwang dina perkara rizky, ulah salempang dina masalah ati, hirup nu penting patuh ka gusti, insyaAllah sugih mukti

 

∼Di ajar sabar teh hese, da lamun babari mah moal beut aya manusa nu cicing dina kasangsaraan

 

∼Bilih kantos kasisit sebit, kapancah kalengkah kaucap,kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun, neda dihapunteun pribados dina samudaya kaleupatan

 

∼Mun teu ngopek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakel, mun teu ngarah moal ngarih

 

∼Tong leungpang dina hayang, tong cicing dina embung

 

∼Tap kudu lempang dina kudu jeung kudu euren dina ulah

 

∼Ya Allah tebihkeun simkuring dina greng manah, ijid kabatur jeung perkara nnu teu sae lainna

 

∼Sing percaya kana diri, nu dianti pasti ngawujud bukti, asal usaha jeung percaya kanu maha suci

 

∼Ulah nyalahkeun batur kana perkara nu tumiba kana diri sabab sagala nu tumiba kana diri gara gara dirina sorangan

 

∼Rumaos diri seuerr kalepatan, neda pangapu nten anu saageungna tina samudaya kalepatan

Kata Kata Bijak Bahasa Sunda Kasar

Kata Kata Bijak Bahasa Sunda Kasar

 • Sok aya Pribasa “Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna”, Hartina manusa kudu bisa ngagunakeun akalna

 

 • Omat urang kudu bisa ngaji diri, sangkan hirup rahayu, inget kagusti

 

 • papatah buhun “Urang kudu jadi ajug ulah jadi lilin”

 

 • Gunung teu meunang di lebur, sagara teu meunang diruksak, buyut teu meunang di rampak, Omat kudu ngajaga alam sakitar

 

 • Omat ka anak incu Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak

 

 • “Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.”

 

 • “Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana.”

 

 • “Hirup ekeur paeh bakal, sing yakin kana takdir ti pangeran jeung ulah hariwang teu di milikan da jangjina pangeranmah yakin moal sulaya beda jeung jangjina manusa.”

 

 • *Terkadang di dalam perjalanan yang mulus kita sering tijalikeuh, tapi kita tetap harus maju dan berlari sanajan bari ingked-ingkedan.

 

 • *Seuri bari hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat, kuat tur loba jerawat.

 

 • *Terkadang Pami Cinta geus melekat tai Ucing karasa nikmat siga coklat.

 

 • *Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun pasti bakal sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.

 

 • *Susah jeung senang dina kahirupan pasti bakal kasorang salagi jasad jeung roh, napel ngahji ibarat gula jeung a misna.

 

 • “Kecap manusia ngabogaan harti “Mana nu sia” jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga.”

 

 • “Cita-cita nyaeta hak pikeun kabeh manusia, sing keyeung kana naon nu di tuju tangtu pareng nu di tujuna.”

kata kata lucu bahasa sunda

Kata Kata Lucu Bahasa Sunda

Beriku beberapa kata kata lucu yang bisa kita jadikan hiburan dalam mengisi kegalauan

“Abdi mah jalmi alit, ngangge sarung oge logor”

********

 Jauh tina mata, mun dekeut mah di gabrug

********

Untung HATE Urang Buatan Allah, mun buatan cina geus kudu rajet

********

Keun teu nanaon, Allah Langkung Uninga

********

Nuhun ah, Moal kabita ku Randa, mun Aya mah duka

********

Tong resep ka orang sunda, mn geus resep hese pohona

********

Di bandung mah, teh rasana pait, nu manis si tetehna

********

Nu gaanteng loba, tapi nu satia ngan orang sunda

********

Tong sok manjankeun masalah didinya teh da lain STNK

********

Indit demi jajan budak, balik demi jajan indung budak

********

 Segini Juga udah uyusahn akumah

********

Moal mandi ah, lauk wae unggal poe mandi angger we hanyir

********

Hanya bala bala haneut nu ngarti prasaan aku sekarang

********

Tong Ngajago mun sieun keneh ku pamajikan mah

********

Pria hebat tidak bernah gentar di udag ku bagong

********

Kahayang loba, kabegung eweh, komo kawani mah

********

Ceunah menta dihargaan, tapi pas dipasang bandrol na tarang, kadon cambeurut

Kata Kata Motivasi Bahasa Sunda

“Cita-cita nyaeta hak pikeun kabeh manusia, sing keyeung kana naon nu di tuju tangtu pareng nu di tujuna.”
“Di ajar sabar teh hese da lamun sabar babari mah moal beut aya manusa anu cicing dina kasangsaraan.”
“Ayana kasusah dina hiji urusan kupedah ayana kagampilan. Ulah di tempo kasusahna tapi tempo mah jalan kaluarna ngarah temu jeung bagjana.”
“Hirup ekeur paeh bakal, sing yakin kana takdir ti pangeran jeung ulah hariwang teu di milikan da jangjina pangeranmah yakin moal sulaya beda jeung jangjina manusa.”
*Terkadang di dalam perjalanan yang mulus kita sering tijalikeuh, tapi kita tetap harus maju dan berlari sanajan bari ingked-ingkedan.
*Seuri bari hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat, kuat tur loba jerawat.
*Cinta nu tulus bersih liribarat kaen sutra nu anyar di keueuman tujuh poe tujuh peuting, sanajan ceuk batur bau tapi ceuk nu resepmah nu penting bersih tur enak ka tempona.
*Terkadang Pami Cinta geus melekat tai Ucing karasa nikmat siga coklat.
*Sakabeh perjalanan nu teu di hareupkeun pasti bakal sae dina palebah tung-tungna kitu oge lamunmah keur alus milikna.
*Susah jeung senang dina kahirupan pasti bakal kasorang salagi jasad jeung roh, napel ngahji ibarat gula jeung a misna.

Kata Kata Cinta Bahasa Sunda

“Seuri bari hate nalangsa adalah ciri-ciri jalma anu hebat, kuat tur loba jerawat.

 

“Cinta nu tulus bersih liribarat kaen sutra nu anyar di keueuman tujuh poe tujuh peuting, sanajan ceuk batur bau tapi ceuk nu resepmah nu penting bersih tur enak ka tempona.”

 

*Selamat…Maneh meunang Handphone Nokia 6600, Untuk keterangan lewih lanjut hubungi bapa maneh!

 

“Titi mangsa tina rumasa, kedal hate pangjajap rasa,, kedal ati nyu’uh ka gusti, sujud raga ka nu kawasa, dunya caang lir ibarat beurang, rasa hariwang moal kasorang waruga taya nu boga, tulang iga taya pangawasa, iwal ti gusti nu maha suci, simkuring seja sumerah diri!!!

*nyusut ci panon ku kanebo

 

“Kecap manusia ngabogaan harti “Mana nu sia” jeroning makna nu langkung jerona nyatana jalma mah ngan saukur katitipan lain miboga.”

 

*Terkadang Pami Cinta geus melekat tai Ucing karasa nikmat siga coklat”

 

“Hirup mah jiga di perkosa, mun teu bisa ngalawan nya rarasakeun”

 

“Niti taraje nincak hamalan, mun hayang ka awewe kudu boga keur ngarafalan”

 

“Cara meunangkeun awewe, sujud di tengah peuting, menta ka pangeran.”

 

“Mun teu beunang adi na, sugan atuh lancek na, timana we jodoh mah”

 

“Peurih hirupmah, lila lila ngajagaan awewe jado batur, pas waktuna di kawin batur”

 

Kata Kata Mutiara Bahasa Sunda

“Réréncangan éta sapertos bulan, onggal weungi anu poék cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana teras aya.”

“Sateuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikep salira.”

“Napsu nyaéta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng.”

“Salira rumaos ngarasa leuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos réngsé, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira”

“Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan.”

“Sakali salira nyarios henteu tiasa. Mangka, didinya ogé salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa.”

Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

“Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teu acan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teu acan kantos salira pigawéan.”

“Ulah lalajoaneun keun rasa pikasedih urang, sabab urang moal kantos teurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah lantaran ningali mésém urang.”

“Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du’a sarta ditutup ku rasa sukur”

“Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi”

“Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kedah di salahkeun”

“Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?”

“Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana.”

teu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasedih anu pang nyeuri-nyeurina nyaéta anu teu tiasa di ucapkeun ku cariosan.”

“Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanés kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana.”

“Ereun naroskéun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti “USAHA”

Kata Kata Gombalan Bahasa Sunda

Bae ah da hujan mah cai, lamun hujan
heujeun bau. Komo nepika pupurucutan mah

Ninggali kapal keur leutik: “kapal menta duit sarebu lima
ratus!”
Geus gede: “kapal menta jodo atuh bosen
jomblo”

Jika kalian bermasalah dgn jerawat, segera
ambil hampelas kawat

Hal yg paling menyakitkan ketika aku beli
indomie adalah ketika tak ada bumbu di
dalamnya

Org kaya: bangun tidur di telfon pacar, disambut mamah
Org miskin: bangun tidur barau hangseur, dibangunin ema “HUDANG KOPLOK!

Satibra-tibrana sare, ku mules hayang
modol mah hudang langsung tibabaradug
lumpat ka cai

Tinggalkanlah gebetanmu saat bau
badannya mengalahkan bau kelek munding

Kenapa ya bujal teh suka bau? ambuan geura sok

Jaman ayeuna mah montong percaya teuing ka poto profile di dunia maya. Anu
jujur mah ngan poto KTP

Minta supportna donk temen2, gue lagi PENDEK KATE ni sama temen ce sma gue

Jangan sia-siakan mereka yang selalu ada untukmu, apalagi goblog-goblogkan mah
ulah pisan omat

Harta itu kayak sempak. Semua orang
punya, tp gak usah dipamerin deh….kecuali
lo Superman

Panas gini anjir yah. kasian yang pacaran
korongnya pasti gararing… Hih..

mamah aku boleh pacaran gak? | boleh |
asiiiiik | jeung hayam tapi | ah sad(

Bagai pinang dibelah dua, tarangmu lenang
kelek oge sarua

Kata Kata Sindiran Bahasa Sunda

Kaleuweung rek melak tomat

dibaturan teh ku sobat

eweuh obat nu mujarab

iwal ti ngajalankeun sholat

 

Ngala tutut ka talaga

Alat na pacul ayakan

Kitu patut hayang sorga

solatna oge jarang pan?

 

Ka Ema silaturahmi

Teu hilap nyandak seupaheun

Jalma nu alus budi

Pasti loba nu resepeun

 

Kamana jalan ka asia

tuh kaditu ka palih wetan

kamana jalan ka surga

tuh kaditu ka pangaosan

 

Ka pasar meser ragaji

Ragajina tinggal dua

Boga budak pinter ngaji

Nu reueus pasti kolotna

 

Ka warung meuli katuncar

Sakalian meuli jahe

Mun budak kedul diajar

Hanjakalna ke geus gede

 

Lamun ulin ka talaga

balikna sok barang bawa

lamun urang hayang surga

jalana nyaeta takwa

 

Daun salasih ngareluk

di seumat ku awi beulah

nu asih ka pada mahkluk

di rahmat ku gusti alloh

 

Mun engke ka Bojong Menje

bakal nguriling jalanna

mun diajarna talangke

bakal kaduhung ahirna

Gimana cukup membantu kan, jadi buat kalian orang sunda jangan bingung lagi nyari kata kata bijak bahasa sunda yang kalian ingin gunakan. Terimakasih, Semoga bermanfaat

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply